Том 86, № 11s (2023)

Приложение

Материалы VI съезда фармакологов России «Смена поколений и сохранение традиций. Новые идеи – новые лекарства» (20-24 ноября 2023 года)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Д. А. Абаимов, М. Н. Андреев, Е. Ю. Федотова, А. А. Шабалина
PDF
5
Д. А. Абаимов, А. В. Хуторова, М. А. Белоусова, А. К. Сариев, О. И. Куликова, С. Л. Стволинский, В. А. Мигулин, Т. Н. Фёдорова
PDF
5a
А. А. Абдуллина, Е. В. Васильева, Г. И. Ковалёв
PDF
5b
Т. А. Абзалилов, А. В. Самородов, С. Н. Нурланова
PDF
6
Е. В. Абрамова, Р. Д. Курбанов, Т. А. Антипова, М. В. Воронин
PDF
6a
А. Г. Акопджанов, А. А. Белогорлов, Н. Л. Шимановский
PDF
7
С. В. Алексеева, А. В. Сорокина, А. В. Волкова, И. А. Мирошкина, К. С. Качалов, И. В. Алексеев, А. Д. Захаров, А. Д. Дурнев
PDF
7a
А. И. Алтарева, Е. Н. Зайцева
PDF
8
А. И. Алтарева, А. С. Цибина, Е. Н. Зайцева, В. А. Куркин
PDF
8a
Л. В. Аникина, А. А. Глоба, С. А. Пухов, А. В. Семаков, С. В. Афанасьева
PDF
9
Е. А. Анисина, З. В. Чайка, А. К. Жанатаев, А. Д. Дурнев
PDF
9a
Т. А. Антипова, И. О. Логвинов, С. В. Николаев
PDF
10
В. В. Архипов, Ю. Р. Болсуновская, К. Ю. Манцеров
PDF
10a
Д. А. Бабков, В. Г. Клочков, О. Ю. Захарьящева, Г. Л. Снигур, Н. А. Лозинская, О. Н. Жуковская, Ю. Г. Штырлин
PDF
11
В. В. Багметова, Л. И. Бугаева, М. В. Мальцев, А. В. Кузубов, Е. Б. Лаврова, Е. А. Кузубова
PDF
11a
Е. А. Байбулатова, Л. Е. Зиганшина, С. К. Зырянов
PDF
12
А. А. Байрамов, П. Д. Шабанов, И. Л. Никитина, Ю. Н. Юхлина, А. О. Зеленер
PDF
12a
А. А. Байрамов, Н. Ш. Мамина, Д. А. Лисовский, П. Д. Шабанов
PDF
13
Д. А. Бакулин, И. Н. Тюренков, А. В. Смирнов, Г. Л. Снигур, А. В. Борисов, Ю. И. Великородная, Е. Е. Абросимова, А. И. Бисинбекова, С. С. Сурин, Д. А. Кавалерова
PDF
13a
В. В. Барчуков, В. П. Зинченко, И. Б. Цорин, И. Ю. Теплов, В. Н. Столярук, М. Б. Вититнова, Г. В. Мокров, С. А. Крыжановский
PDF
13b
Е. И. Барчукова, А. О. Амяга, Т. Ю. Воробьева, Г. В. Мокров, И. Б. Цорин, С. А. Крыжановский
PDF
14
Г. А. Батищева, Э. Ш. Карташова, Т. Е. Котельникова, Н. Ю. Гончарова
PDF
14a
В. А. Батурин, М. В. Батурина, Э. В. Бейер, О. И. Боев
PDF
15
В. М. Бахтин, Н. В. Изможерова, Д. В. Зайцев, Е. А. Мухлынина
PDF
15a
И. Б. Безпрозванный
PDF
16
Т. А. Бережнова, Е. А. Лунёва
PDF
16a
Е. Ю. Бибик, Е. С. Кетова, Г. А. Батищева, С. Г. Кривоколыско
PDF
17
В. Е. Бирюкова, Г. В. Мокров, С. А. Литвинова, Т. А. Воронина
PDF
17a
А. А. Блаженко, П. П. Хохлов, А. С. Комлев, П. Е. Петрова, Е. Р. Бычков, А. А. Лебедев, О. В. Шабанов П. Д. Шамова
PDF
18
Д. С. Блинов, Ю. А. Шифрин, Е. Ю. Смирнова, Р. А. Зинченко
PDF
18a
Е. В. Блинова, Г. К. Полуосьмак, Е. В. Ших, Д. С. Блинов, О. С. Вавилова
PDF
19
И. И. Бобынцев, А. О. Ворвуль, О. А. Медведева
PDF
19a
А. Д. Болатчиев, В. А. Батурин, Е. В. Щетинин, Е. Ю. Болатчиева
PDF
20
А. Е Болдова, А. А. Мартьянов, Д. Ю. Нечипуренко, А. Н. Свешникова
PDF
20a
И. Б. Бондарева
PDF
21
Н. Г. Бондарчук, В. П. Фисенко
PDF
21a
П. О. Бочков, Г. Б. Колыванов, О. Ю. Кравцова, А. А. Литвин, О. Г. Грибакина, С. С. Бойко, В. П. Жердев
PDF
22
В. С. Бояркин, И. Г. Капица
PDF
22a
М. А. Брусина, Л. Г. Кубарская, Л. Б. Пиотровский
PDF
22b
В. В. Буева, С. В. Минаев
PDF
23
В. В. Быков, А. И. Венгеровский, В. В. Хазанов В. А. Удут
PDF
23a
О. Е. Ваизова, О. И. Алиев, О. И. Острикова, И. Ю. Чукичева, М. Б. Плотников
PDF
24
П. М. Васильев
PDF
25
Е. В. Васильева, А. А. Абдуллина, Е. А. Кондрахин, А. В. Гнездилова, Т. С. Ганьшина, Р. С. Мирзоян, Н. М. Грецкая, В. В. Безуглов, Г. И. Ковалёв
PDF
25a
А. Г. Васильчук, Е. А. Иванова, Т. А. Воронина
PDF
26
А. Г. Васильчук, Е. А. Иванова
PDF
26a
Ю. В. Вахитова, Л. Ф. Зайнуллина, Т. С. Калинина, А. Ю. Луста, Т. А. Гудашева, С. Б. Середенин
PDF
27
Е. Р. Вербовая, И. А. Кадников, И. О. Логвинов, Т. А. Антипова, В. Воронин М.
PDF
27a
В. П. Виноградов, С. В. Тишков, Е. В. Блынская, К. В. Алексеев
PDF
28
И. А. Виноградова, Д. В. Варганова, О. В. Жукова, Ю. П. Матвеева
PDF
28a
М. Б. Вититнова, В. В. Барчуков, И. Б. Цорин, С. А. Крыжановский
PDF
29
О. Л. Власова, Е. И. Герасимов, И. Б. Безпрозванный
PDF
29a
А. А. Волкова, П. Ю. Поварнина, Т. А. Гудашева
PDF
30
А. В. Волкова, Н. В. Кудряшов, А. А. Шимширт, П. Л. Наплёкова, Г. В. Мокров, Т. А. Воронина
PDF
30a
И. А. Волчегорский, А. В. Важенин, А. П. Алексеева
PDF
31
Н. Г. Вольф, О. Ф. Веселова
PDF
31a
Н. Н. Вольхин, Н. А. Смирнов, Д. Д. Курчинский, Р. А. Бондарев
PDF
32
Т. Ю. Воробьева, А. С. Пантилеев, Г. В. Мокров
PDF
32a
М. В. Воронин
PDF
33
Т. А. Воронина
PDF
33a
Т. А. Воронина, В. А. Крайнева, Н. Н. Золотов, С. А. Литвинова, С. О. Котельникова, Е. А. Вальдман
PDF
34
Т. В. Вьюнова, Н. Г. Левицкая, Н. Ю. Глазова, Е. А. Себенцова, К. В. Шевченко, Л. А. Андреева, Н. Ф. Мясоедов
PDF
34a
Д. И. Гаврилов, В. Б. Маркеев, Е. В. Блынская, К. В. Алексеев
PDF
35
Л. М. Гаевая, Л. Н. Грушевская, М. С. Сергеева, Е. Д. Денисенко, Н. М. Зайцева, С. В. Минаев
PDF
35a
П. А. Галенко-Ярошевский, С. К. Богус, А. В. Зеленская, И. И. Павлюченко, А. В. Уваров, Т. Р. Глечян, В. Г. Абушкевич, А. В. Сергеева
PDF
36
В. П. Ганапольский, А. Е. Ким, В. О. Матыцин, Е. Б. Шустов
PDF
36a
В. П. Ганапольский, В. О. Матыцин, А. Е. Ким
PDF
37
Е. В. Ганцгорн, А. В. Сафроненко, Ю. С. Макляков, Н. В. Сухорукова, Л. С. Головко, А. А. Ильина
PDF
37a
Т. С. Ганьшина, А. В. Гнездилова, Е. В. Курза, Е. В. Васильева
PDF
38
К. С. Георгиева, С. И. Павлова
PDF
38a
Н. А. Гладышева, С. А. Литвинова, Т. А. Воронина, И. С. Кутепова
PDF
39
В. Е. Гмиро
PDF
39a
А. В. Гнездилова, И. Н. Курдюмов, Н. М. Грецкая, В. В. Безуглов
PDF
40
И. В. Гоголева, А. В. Пронин, О. А. Громова
PDF
40a
А. В. Голоунина, О. А. Земляная, М. Е. Успенская, Д. В. Мак, Н. П. Теплюк
PDF
41
А. В. Голубева, П. М. Васильев, А. Н. Кочетков, А. Р. Королева
PDF
41a
А. А. Горбунов, Д. А. Тихонов, С. Е. Миронов, Н. В. Кудряшов, Н. Б. Свиридкина, В. П. Фисенко
PDF
42
О. Г. Грибакина, О. Ю Кравцова, Г. Б. Колыванов, А. А. Литвин, О. Бочков П., В. П. Жердев
PDF
42a
Е. М. Григоревских, А. В. Надорова, Н. М. Сазонова, Л. Г. Колик
PDF
43
О. С. Григоркевич, Г. В. Мокров, Т. А. Гудашева
PDF
43a
А. И. Гришин, О. В. Решетько
PDF
44
Т. Р. Гришина, О. А. Громова, Т. Е. Богачева, А. Г. Калачева
PDF
44a
Л. Е. Громова, Н. А. Назаренко, А. А. Качурина, К. А. Платонов
PDF
44b
Л. Н. Грушевская, М. С. Сергеева, Л. М. Гаевая, Е. Д. Денисенко, С. В. Минаев
PDF
45
Т. А. Гудашева
PDF
45a
В. В. Гуреев, О. В. Северинова, С. А. Алехин
PDF
46
Л. М. Даниленко, М. В. Корокин, М. В. Покровский, А. П. Даниленко, А. А. Хентов
PDF
47
И. Е. Деев, А. А. Гавриленкова, О. В. Серова, Э. В. Бочаров
PDF
47a
О. А. Деева, М. А. Яркова, Т. А. Гудашева, С. Б. Середенин
PDF
48
Т. А. Денисюк
PDF
48a
М. Н. Добринская, А. Д. Александрова, И. П. Антропова
PDF
49
М. Н. Добринская, И. И. Гордиенко, Н. В. Изможерова
PDF
49a
О. В. Долотов, О. Д. Курко, Д. Д. Марков, И. А. Гривенников
PDF
50
О. А. Дорофеева, М. В. Метлина, Н. Ю. Ивашкина
PDF
50a
М. Б. Дрикер, В. М. Бахтин, Н. В. Изможерова
PDF
51
А. Д. Дурнев
PDF
51a
О. С. Елизарова, К. Ю. Беланов, Д. И. Федорова, М. И. Анохина, К. М. Манцеров, В. В. Архипов
PDF
52
В. А. Еремин, Е. В. Блынская, С. В. Тишков
PDF
52a
К. Т. Еримбетов, Ю. Е. Антипова, О. В. Буюклинская
PDF
53
А. К. Жанатаев, А. Д. Дурнев
PDF
53a
В. В. Жданов, Е. Ю. Шерстобоев
PDF
54
В. В. Жежа, М. В. Столбова
PDF
54a
В. П. Жердев, О. Ю. Кравцова, А. А. Литвин, Г. Б. Колыванов, П. О. Бочков, О. Г. Грибакина, С. С. Бойко
PDF
55
О. В. Жукова
PDF
55a
М. В. Журавлева, Е. Д. Ларюшкина, Е. В. Кузнецова, Т. Р. Каменева
PDF
55b
Р. В. Журиков, Л. П. Коваленко, С. В. Никитин
PDF
56
Р. В. Журиков, С. В. Алексеева, С. В. Никитин
PDF
56a
В. Е. Зайкова, В. Н. Федоров, О. Э. Лазарянц, С. С. Петухов, Н. Н. Вольхин
PDF
57
Л. Ф. Зайнуллина, Е. А. Илюшина, Т. А. Гудашева, Ю. В. Вахитова
PDF
57a
Л. Ф. Зайнуллина, Ю. В. Вахитова, Т. А. Гудашева
PDF
58
Е. Н. Зайцева, А. В. Дубищев, И. И. Мунина, Т. Ю. Савирова
PDF
58a
Е. Н. Зайцева, О. В. Шарова, Н. О. Масленникова, А. А. Абрамова
PDF
59
А. Д. Захаров, А. В. Сорокина, С. В. Алексеева, И. А. Мирошкина, А. В. Волкова, К. С. Качалов, И. В. Алексеев, А. Д. Дурнев
PDF
59a
Я. Ф. Зверев, С. О. Филинова, О. Н. Мазко, О. Г. Макарова
PDF
60
А. У. Зиганшин, Д. В. Иванова, А. М. Зяпбаров, А. Е. Хайруллин, С. Н. Гришин
PDF
60a
С. А. Зозуля, О. Ю. Соколов, Н. В. Кост
PDF
61
Ю. А.. Золотарев, О. Д. Курко, Н. В. Кост, О. Ю. Соколов, С. А. Зозуля, Н. В. Баймеева, Е. А. Кондрахин, Г. И. Ковалёв
PDF
61a
Н. Н. Золотов, М. А. Константинопольский, И. В. Чернякова, Л. Г. Колик
PDF
62
С. В. Иванов, Р. У. Островская, Т. А. Гудашева
PDF
62a
Д. В. Иванова, А. У. Зиганшин
PDF
63
Е. А. Иванова, А. И. Матюшкин, Т. А. Воронина
PDF
63a
Е. А. Иванова, А. И. Матюшкин, Т. А. Воронина, А. В. Сорокина, С. В. Алексеева, Н. Н. Золотов, А. Г. Васильчук, И. А. Мирошкина, К. С. Качалов
PDF
64
Е. В. Ивановская, О. И Ан, А. А. Мартьянов, Ю. А. Ивановская, З. И. Газитаева, А. Н. Свешникова
PDF
64a
Н. Ю. Ивашкина, О. А. Дорофеева, М. В. Метлина
PDF
64b
Д. М. Ивашова, О. В. Шредер
PDF
65
Д. Ю. Ивкин, А. В. Карпушев, В. Б. Михайлова, А. Н. Куликов, С. В. Оковитый
PDF
65a
Е. О. Ионова, В. В. Барчуков, И. Б. Цорин, М. Б. Вититнова, В. Н. Столярук, С. А. Крыжановский
PDF
66
И. А. Кадников, Е. Р. Вербовая, И. О. Логвинов, Д. Н. Воронков, Т. А. Антипова, М. В. Воронин, С. Б. Середенин
PDF
66a
О. С. Калдыркаева, Е. В. Арзамасцев
PDF
67
Т. С. Калинина, А. А. Шимширт, К. В. Лисицкая, А. В. Волкова, Н. В. Кудряшов
PDF
67a
А. В. Калуев
PDF
68
И. Г. Капица, Т. А. Воронина
PDF
68a
И. Г. Капица, А. А. Алымов, Т. А. Воронина
PDF
69
А. Ю. Карагодина, Ю. В. Степенко, Т. Н. Малородова
PDF
69a
В. Н. Каркищенко, И. А. Помыткин, Н. Н. Каркищенко
PDF
69b
Н. Н. Каркищенко, Ю. В. Фокин, С. Л. Люблинский
PDF
70
К. А. Касабов, В. Г. Коньков, Н. В. Кудряшов, В. С. Кудрин
PDF
70a
Е. Д. Касьянов, Д. В. Пинахина, Н. Г. Незнанов, Г. Э. Мазо
PDF
71
К. С. Качалов, А. С. Соломина, А. В. Родина
PDF
71a
А. Е. Ким, В. П. Ганапольский, Е. Б. Шустов, В. Ц. Болотова
PDF
72
С. В. Кирюхина, Н. В. Бочкарева, Д. А. Лабунский, Н. И. Кургаев, В. Г. Подсеваткин
PDF
72a
Р. Р. Китапова, К. А. Назмиева
PDF
73
Г. И. Ковалёв, Р. М. Салимов, Н. А. Сухорукова
PDF
73a
М. А. Ковалева, Д. Д. Даниловская
PDF
74
И. В. Коваленко, Т. А. Бережнова, В. И. Харина, И. А. Ульянов
PDF
74a
Л. П. Коваленко, Р. В. Журиков, С. В. Никитин, Л. Ф. Зайнуллина
PDF
75
Л. М. Кожевникова, В. В. Барчуков, И. Б. Цорин, М. Б. Вититнова, И. Ф. Суханова, Е. О. Ионова, С. А. Крыжановский
PDF
75a
В. А. Козленко, К. В. Целуйко, А. В. Задорожний, В. Л. Попков, А. А. Славинский, С. А. Бабичев, Т. Р. Глечян
PDF
76
С. А. Козлов, Д. И. Осмаков, Я. А. Андреев, С. Г. Кошелев, И. А. Дьяченко
PDF
76a
Л. Г. Колик, Т. А. Гудашева, С. Б. Середенин
PDF
76b
Л. Г. Колик, М. А. Константинопольский, К. Н. Колясникова, И. В. Чернякова
PDF
77
Н. А. Колотьева, Д. Н. Казюлькин, А. В. Куркин, А. С. Аверчук, А. В. Трубников, Д. А. Тиунов, А. Б. Салмина
PDF
77a
Г. Б. Колыванов, О. Ю. Кравцова, А. А. Литвин, П. О. Бочков, О. Г. Грибакина, Д. А. Дворянинов, С. С. Бойко, В. П. Жердев
PDF
78
К. Н. Колясникова, А. Г. Аляева, С. В. Николаев, Т. А. Антипова, Т. А. Гудашева
PDF
78a
Е. А. Кондрахин, Г. И. Ковалёв
PDF
79
М. А. Константинопольский, И. В. Чернякова, Н. М. Сазонова, Л. Г. Колик
PDF
79a
М. А. Константинопольский, И. В. Чернякова, Н. М. Сазонова, Л. Г. Колик
PDF
80
В. Г. Коньков, В. С. Кудрин, В. Б. Наркевич, Л. Г. Колик
PDF
80a
Т. М. Коньшина, А. А. Бурлуцкая, Г. В. Голдобина, М. П. Чугунова, Г. П. Вдовина
PDF
81
М. В. Корокин, О. С. Гудырев, А. А Кочкаров, Л. В. Корокина, Э. С. Таран, И. С. Коклин, П. Р. Лебедев
PDF
81a
А. О. Королев, А. В. Волкова, Н. В. Кудряшов, Т. С. Калинина
PDF
82
А. Р. Королева, П. М. Васильев, А. Н. Кочетков, А. В. Голубева
PDF
82a
В. И. Корунас, А. К. Фахретдинова, Т. А. Абзалилов, З. А. Валиуллина, Л. И. Баширова
PDF
83
В. А. Косолапов, А. А. Спасов, Д. А. Бабков, Е. В. Соколова, А. В. Смирнов, В. Н. Чарушин, Г. Л. Русинов, И. Г. Овчинникова, О. В. Федорова
PDF
83a
Н. В. Кост, Е. Г. Черемных, А. Н. Позднякова, Л. В. Соболева, О. Ю. Соколов, Л. А. Андреева, Н. Ф. Мясоедов
PDF
83b
С. О. Котельникова, М. С. Садовский, В. А. Крайнева, Е. А. Вальдман
PDF
84
А. Г. Кочетов
PDF
84a
К. А. Кошечкин, А. Н. Яворский
PDF
85
О. Ю. Кравцова, А. А. Литвин, Г. Б. Колыванов, В. П. Жердев
PDF
85a
В. А. Крайнева, Н. Н. Золотов, С. О. Котельникова, Т. А Воронина
PDF
86
Е. М. Крупицкий, Э. Э. Звартау, Е. А. Блохина
PDF
86a
С. А. Крыжановский, С. А. Симоненко, М. Б. Вититнова, И. Б. Цорин
PDF
87
С. А. Крыжановский, И. Б. Цорин, В. Н. Столярук, М. Б. Вититнова
PDF
87a
И. Д. Крылова, Д. Д. Муминов, Р. А. Габдрахимова, К. А. Назмиева, К. А. Завадич
PDF
88
О. М. Куделина, Е. В. Ганцгорн, А. В. Сафроненко, А. В. Каплиев, А. М. Батюшина
PDF
88a
В. С. Кудрин, В. Б. Наркевич, В. С. Бояркин, И. Г. Капица, Т. А. Воронина
PDF
88b
Н. В. Кудряшов, А. В. Волкова, А. А. Шимширт, Я. С. Козин, П. Л. Наплёкова, Т. А. Гудашева, Т. А. Воронина
PDF
89
А. Ю. Кузеванова, А. А. Коротаева, Д. М. Макарова, М. А. Маслов, А. А. Алимов
PDF
89a
Е. В. Кузубова, А. И. Радченко, А. М. Краюшкина, К. Д. Чапров
PDF
90
И. И. Кузьмин, А. И. Платова, И. И. Мирошниченко
PDF
90a
А. В. Кулакова, А. К. Жанатаев, А. Д. Дурнев
PDF
91
Р. Д. Курбанов, Е. В. Абрамова, М. В. Воронин
PDF
91a
И. Н. Курдюмов, А. В. Гнездилова, Н. М. Грецкая, В. В. Безуглов
PDF
92
Е. В. Курза, Т. С. Ганьшина, Л. М. Косточка
PDF
92a
О. Д. Курко, М. Н. Топникова, О. В. Долотов, И. А. Гривенников
PDF
93
А. Ф. Кучерявенко, А. А. Спасов, А. В. Смирнов, В. Н. Чарушин, Г. Л. Русинов, Н. И. Распутин, В. С. Сиротенко, К. А. Гайдукова, Г. М. Усков
PDF
93a
П. Р. Лебедев
PDF
93b
О. С. Левченкова, В. Е. Новиков, В. В. Воробьева, К. Н. Кулагин
PDF
94
А. А. Лисицын, А. Д. Маликова, А. К. Жанатаев, А. Д. Дурнев
PDF
94a
Е. В. Литасова, В. В. Ильин, Л. Б. Пиотровский
PDF
95
А. А. Литвин, Г. Б. Колыванов, О. Ю. Кравцова, О. Г. Грибакина, О. Бочков П., В. П. Жердев
PDF
95a
Р. А. Литвинов, П. М. Васильев, А. А. Озеров, Н. А. Гурова, Л. В. Науменко, У. М. Ибрагимова, Н. В. Валуйский, К. И. Жукова, Ю. Г. Штырлин, О. Н. Жуковская, А. С. Морковник, В. Л. Русинов, Г. Л. Русинов
PDF
96
С. А. Литвинова, Т. А. Воронина, А. А. Яковлева, Н. А. Гладышева
PDF
96a
С. А.. Литвинова, Н. А. Гладышева, Т. С. Калинина
PDF
97
И. О. Логвинов, С. В Николаев, Т. А. Антипова, Н. М. Сазонова, А. В. Тарасюк, П. И. Антипов, Т. А. Гудашева
PDF
97a
И. Г. Ломсадзе, М. А. Задорожний, А. В. Хейгетян, В. Л. Попков, Л. Л. Шамаль, В. В. Селецкая
PDF
98
О. А. Лузина, А. А. Охина, А. Д. Рогачёв, Т. Е. Корниенко, А. Л. Захаренко, Н. А. Попова, В. П. Николин, Н. Ф. Салахутдинов, О. И. Лаврик
PDF
98a
И. А Лупанова, Е. Н. Курманова, Д. В. Шишканов, Е. В. Ферубко, П. Г. Мизина
PDF
98b
Е. А. Лучинин, М. В. Журавлева, Т. В. Шелехова, В. С. Богова, Е. В. Лучинина
PDF
99
И. Е. Макаренко, С. М. Носков, В. В. Банко
PDF
100
Л. М. Макарова, В. Е. Погорелый, М. А. Приходько
PDF
100a
Т. Н. Малородова, Е. А. Патраханов, К. Ю. Рабиза, А. Ю. Карагодина, А. В. Дейкин, М. В. Покровский
PDF
101
Д. В. Мальцев, А. С. Таран, М. О. Скрипка, М. В. Мирошников, Л. Н. Диваева, Т. А. Кузьменко, А. С. Морковник
PDF
101a
В. Е. Мариевский, И. А. Кадников, Л. Ф. Зайнуллина
PDF
102
В. Б. Маркеев, С. В. Тишков, Е. В. Блынская
PDF
102a
С. С. Маркин, А. М. Семенов, С. В. Иванов
PDF
103
Д. В. Масленников, А. В. Гнездилова, И. Н. Курдюмов
PDF
103a
Г. Ф. Махаева, Н. В. Ковалёва, Е. В. Рудакова, Н. П. Болтнева, С. В. Лущекина, А. Н. Прошин, И. В. Серков, С. О. Бачурин
PDF
104
О. С. Медведев, А. Ю. Иванова, М. А. Белоусова, О. Н. Оболенская, Т. А. Куропаткина, Ф. И. Романихин
PDF
104a
М. В. Метлина, О. А. Дорофеева, Н. Ю. Ивашкина, А. А. Чепелюк
PDF
105
С. В. Минаев
PDF
105a
Р. С. Мирзоян, Т. С. Ганьшина, А. В. Гнездилова, Е. В. Курза, Н. Курдюмов И., Д. В. Масленников
PDF
106
И. А. М. Мирошкина, И. Б. Цорин, Л. Г. Колик, С. А. Крыжановский
PDF
106a
И. А. Мирошкина, А. В. Сорокина, Л. М. Кожевникова, И. Б. Цорин, С. А. Крыжановский
PDF
107
И. А. Мирошкина, О. С. Григоркевич, И. Б. Цорин, А. В. Сорокина, Г. В. Мокров, С. А. Крыжановский
PDF
107a
И. Я. Моисеева, Е. С. Панина, О. П. Родина, Д. Г. Елистратов
PDF
108
Г. В. Мокров
PDF
108a
Г. В. Мокров, В. В. Барчуков, С. А. Крыжановский
PDF
109
А. Н. Мурашев
PDF
109a
П. Ю. Мыльников, С. В. Селезнев, А. В. Щулькин, Е. Н. Якушева, Н. Н. Никулина
PDF
110
А. В. Надорова, Е. М. Григоревских, Л. Г. Колик
PDF
110a
А. В. Надорова, И. В. Чернякова, К. Н. Колясникова, Л. Г. Колик
PDF
110b
Н. А. Назаренко, Л. Е. Громова, А. А. Качурина, К. А. Платонов
PDF
111
С. В. Налётов, О. С. Налётова, М. М. Алесинский, Е. Б. Сердюк, Е. Н. Налётова, И. А. Сидоренко
PDF
111a
О. С. Налётова, М. М. Алесинский, С. В. Налётов, И. А. Коровка, Е. Н. Налётова, Т. А. Твердохлеб
PDF
112
П. Л. Наплёкова, Н. В. Кудряшов, А. В. Волкова, А. А. Шимширт
PDF
112a
В. Б. Наркевич, В. С. Кудрин, А. А. Алымов, И. Г. Капица, К. А. Касабов
PDF
113
Л. В. Науменко, Ю. А. Говорова, А. С. Таран, Р. А. Литвинов, А. В. Смирнов, В. Л. Русинов, Ю. И. Великородная
PDF
113a
Д. О. Никитин, И. И. Семина
PDF
114
И. Л. Никитина, Г. Г. Гайсина, Е. А. Никитина, Н. А. Муфазалова
PDF
114a
Д. М. Никифоров, П. Ю. Поварнина, Т. А. Гудашева
PDF
115
С. В. Николаев, Т. А. Антипова, И. О. Логвинов, П. И. Антипов, К. Н. Колясникова, Т. А. Гудашева
PDF
115a
В. Е. Новиков, В. М. Аверченков
PDF
116
В. Е. Новиков, Е. В. Пожилова
PDF
116a
С. В. Оковитый, В. А. Приходько
PDF
117
Э. Осман, В. С. Сиротенко, Н. А. Лозинская
PDF
117a
Е. В. Павленко, Е. Д. Пархоменко, Т. В. Аниканова, А. Р. Бурцев, Т. Н. Малородова, Т. Г. Покровская
PDF
118
С. И. Павлова
PDF
118a
Е. С. Панина, И. Я. Моисеева, И. Н. Кустикова, Д. Г. Елистратов
PDF
119
А. С. Пантилеев, Г. В. Мокров, И. В. Рыбина, М. А. Яркова
PDF
119a
Е. А. Патраханов, В. М. Покровский, А. Ю. Карагодина, Н. В. Екимова, Д. Г. Воронина, Д. Н. Сушкова, П. Р. Лебедев, Н. С. Жунусов, Ю. В. Степенко
PDF
120
Е. С. Пекельдина, И. Б. Цорин, А. О. Ефимова, Н. М. Сазонова, С. А. Крыжановский
PDF
120a
О. В. Перепелкина, И. И. Полетаева
PDF
120b
М. А. Перфильев, П. М. Васильев, Д. В. Мальцев, А. Н. Кочетков, К. Р. Магомедова, Ю. В. Исаева
PDF
121
С. С. Петухов, Е. В. Федорова, А. С. Ивановский, О. Э. Лазорянц, А. Н. Тюшина
PDF
121a
Л. Б. Пиотровский, М. А. Брусина
PDF
122
К. Л. Плигина, А. К. Жанатаев, А. Д. Дурнев
PDF
122a
П. Ю. Поварнина, Т. А. Гудашева, С. Б. Середенин
PDF
123
В. Е. Погорелый, Л. М. Макарова
PDF
123a
В. М. Покровский, Е. А. Патраханов, Ю. В. Карагодина А. Ю. Степенко, Н. Е. Казбан, П. Р. Лебедев
PDF
124
В. А. Полозкова, М. И. Трещалин, А. Е. Щекотихин, Э. Р. Переверзева
PDF
124a
Н. О. Попельницкая, М. Е. Успенская, Т. А. Федотчева, Т. И. Павлик, Н. Л. Шимановский
PDF
125
Е. А. Попугаева, Н. Зернов, А. В. Веселовский, В. В. Поройков, Д. М. Мелентьева, А. В. Большакова
PDF
125a
В. В. Поройков, Д. С. Дружиловский, Н. Ю. Бизюкова, А. В. Веселовский, Т. А. Глориозова, О. А. Гомазков, А. В. Дмитриев, А. С. Иванов, С. М. Иванов, Н. С. Ионов, Д. А. Карасев, А. С. Колодницкий, А. А. Лагунин, П. В. Погодин, А. В. Рудик, П. И. Савосина, Б. Н. Соболев, Л. А. Столбов, В. С. Сухачев, Р. Р. Такташев, А. В. Таланова, О. А. Тарасова, Д. А. Филимонов
PDF
126
В. А. Приходько, С. В. Оковитый
PDF
126a
А. И. Радченко, Е. В. Кузубова, К. Д. Чапров, М. В. Корокин
PDF
126b
В. С. Роговский, А. И. Загидуллина, Н. Л. Шимановский
PDF
127
А. В. Родина, А. С. Соломина
PDF
127a
Б. К. Романов, С. П. Алпатов, М. А. Алушкина, Д. А. Борозденко, Н. М. Буянова, И. В. Ганшина, Д. И. Гончар, Г. О. Дибирова, Н. Б. Дмитриева, Е. В. Калинина, А. В. Кириллова, Н. М. Киселева, А. П. Кондрахин, А. Г. Кочетов, Г. В. Кукушкин, Д. Н. Ляхман, М. Л. Максимов, Е. В. Маркина, С. Е. Милешина, А. С. Соколов, А. Е. Соловьева, Е. М. Туаева, М. Д. Цицуашвили, К. О. Шнайдер, Д. Е. Юров
PDF
128
О. В. Ромащенко, А. Л. Хохлов, П. К. Алфёров, Н. Д. Грищенко, С. В. Надеждин, В. В. Румбешт, Л. В. Стаценко, И. А. Лаптева, Е. К. Ветрова
PDF
129
И. М. Рощевская, С. Л. Смирнова, В. В. Барчуков, И. Б. Цорин, М. Б. Вититнова, С. А. Крыжановский
PDF
129a
И. М. Рощевская, С. Л. Смирнова, В. В. Барчуков, И. Б. Цорин, С. А. Крыжановский
PDF
129b
Е. В. Савинкова, И. Г. Капица, Т. А. Воронина
PDF
130
М. С. Садовский, С. О. Котельникова, В. Б. Маркеев, С. В. Минаев
PDF
130a
М. С. Садовский, Л. Ф. Зайнуллина, Г. В. Мокров, Ю. В. Вахитова
PDF
131
Н. М. Сазонова, М. В. Мельникова, А. В. Тарасюк, Д. М. Никифоров, А. Г. Ребеко, П. И. Антипов, Т. А. Гудашева
PDF
131a
А. В. Самородов, Ф. А. Халиуллин, З. А. Валиуллина
PDF
132
Л. В. Сароянц, М. Ю. Юшин, А. Г. Тырков, М. А. Самотруева
PDF
132a
А. В. Сафроненко, О. М. Куделина, Е. В. Ганцгорн, М. Х.-Б. Бураева, М. Х.-Б. Бураева
PDF
132b
Е. В. Семелева, Е. В. Блинова, О. М. Тумутолова, Е. А. Куторкина, В. А. Пакина, Д. Н. Шимановский
PDF
133
И. И. Семина, Д. О. Никитин, Е. В. Валеева
PDF
133a
М. С. Сергеева, Л. Н. Грушевская, Л. М. Гаевая, Е. Д. Денисенко, М. И. Устинова, С. В. Минаев
PDF
134
С. А. Симоненко, И. Б Цорин, С. А. Крыжановский
PDF
134a
В. С. Сиротенко, О. Н. Чупахин, А. Ф. Кучерявенко, А. В. Смирнов, Т. А. Цейтлер, Л. П. Сидорова, К. А. Гайдукова, Ю. И. Великородная
PDF
135
В. В. Смирнов, Г. А. Батищева, Н. С. Гриднев
PDF
135a
Н. А. Смирнов, А. Л. Хохлов, В. Н. Федоров, С. В. Куликов, Д. Ю. Вальмонт, Е. И. Самарина
PDF
136
Н. А. Смирнов, А. Л. Хохлов, В. Н. Федоров, М. К. Корсаков, З. А. Куница, Н. Н. Вольхин, О. В. Леонова, С. Ш. Сулейманов, В. П. Вдовиченко
PDF
136a
С. Л. Смирнова, И. М. Рощевская, В. В. Барчуков, И. Б. Цорин, С. А. Крыжановский
PDF
137
А. С. Соломина, К. Л. Плигина, А. В. Родина
PDF
137a
А. В. Сорокина, И. А. Мирошкина, И. В. Алексеев, Л. Г. Колик, А. Д. Дурнев
PDF
138
Ю. А. Сорокина, Л. В. Ловцова
PDF
138a
А. А. Спасов, Н. В. Елисеева, Ю. В. Лифанова, О. Ю. Гречко, П. М. Васильев, О. Н. Жуковская, А. С. Морковник
PDF
139
А. А. Стаханова, В. П. Голубович, О. Г. Воскресенская
PDF
139a
Е. В. Стаценко, М. А. Задорожний, А. В. Хейгетян, В. Л. Попков, М. Ю. Раваева, Е. Н. Чуян, Н. Г. Литвинова, М. А. Крючкова
PDF
140
Ю. В. Степенко, В. С. Шмигерова, Т. Г. Покровская
PDF
140a
В. Н. Столярук, В. В. Барчуков, В. П. Зинченко, И. Б. Цорин, И. Ю. Теплов, М. Б. Вититнова, Г. В. Мокров, С. А. Крыжановский
PDF
141
В. А. Судаков, Н. Л. Шимановский
PDF
141a
Н. М. Сурина, С. М. Гюнтнер, А. А. Решетникова, И. Б. Федотова, И. И. Полетаева
PDF
142
И. М. Суханов, А. Р. Доротенко, А. А. Савченко
PDF
142a
Н. А. Сухорукова, Е. В. Васильева, Р. М. Салимов, Г. И. Ковалёв
PDF
142b
Ю. И. Сысоев, Д. Д. Шиц, М. М. Пучик, В. А. Приходько, С. В. Оковитый
PDF
143
А. С. Таран, Л. В. Науменко, А. А. Шевченко, Д. А. Бабков, А. С. Морковник, О. Н. Жуковская, Н. А. Лозинская
PDF
143a
А. В. Тарасюк, Н. М. Сазонова, М. В. Мельникова, С. В. Помогайбо, Т. А. Гудашева
PDF
144
А. А. Таубэ
PDF
144a
С. В. Тишков, Е. В. Блынская, В. К. Алексеев
PDF
145
С. В. Тишков, Е. В. Блынская, В. П. Виноградов, К. В. Алексеев
PDF
145a
П. П. Трегуб, Д. А. Бредихин, А. Б. Салмина, А. Р. Коврижина
PDF
146
Ю. А. Трубчанина, В. А Земскова, Т. А Бережнова, А. М. Земсков
PDF
147
И. Н. Тюренков, Д. А. Бакулин, А. В. Смирнов, Г. Л. Снигур, Ю. И. Великородная, А. В. Борисов, Е. Е. Абросимова
PDF
147a
А. Н.. Тюшина
PDF
148
Д. Н. Ульченко, О. А. Земляная, Л. А. Милойкович
PDF
148a
А. Л. Ураков
PDF
148b
А. Л. Ураков, Н. А. Уракова, Е. Л. Фишер, А. А. Щемелева, А. П. Столяренко, И. И. Ягудин, Д. О. Сунцова, Н. М. Мухутдинов
PDF
149
Н. Э. Усачева, В. Е. Новиков, Т. В. Мякишева
PDF
149a
В. Н. Федоров, В. П. Вдовиченко, С. Ш. Сулейманов
PDF
150
И. Б. Федотова, Н. М. Сурина, И. И. Полетаева
PDF
150a
Ю. О. Федотова, В. Э. Цейликман
PDF
151
М. С. Филимонова, Н. Л. Шимановский
PDF
151a
Ю. Ю. Фирстова, Г. И. Ковалёв
PDF
152
М. В. Хвостов, Е. Д. Гладкова, С. А. Борисов, М. С. Федотова, Н. А. Жукова, М. К. Маренина, Ю. В. Мешкова, О. А. Лузина, Т. Г. Толстикова, Н. Ф. Салахутдинов
PDF
152a
А. Л. Хохлов, В. Н. Федоров, М. К. Корсаков, А. А. Шетнев
PDF
153
П. П. Хохлов, А. А. Блаженко, А. С. Комлев, П. Е. Петрова, О. В. Шамова, Е. Р. Бычков, А. А. Лебедев, П. Д. Шабанов.
PDF
153a
М. М. Цема, О. В. Шелемех, А. В. Задорожний, В. Л. Попков, С. А. Бабичев, С. А. Лебедева, А. В. Зеленская, П. А. Галенко-Ярошевский (мл.), А. В. Уваров, Ю. В. Товкач, А.В. Сергеева
PDF
154
И. Б. Цорин, В. В. Барчуков, В. П. Зинченко, В. Н. Столярук, М. Б. Вититнова, Г. В. Мокров, С. А. Крыжановский
PDF
154a
И. Б. Цорин, Е. О. Ионова, С. А. Симоненко, М. Б. Вититнова, С. А. Крыжановский
PDF
155
А. А. Чапленко, А. Н. Яворский
PDF
155a
А. А. Чепелюк, О. А. Дорофеева, М. Г. Виноградова, М. В. Метлина, А. А. Курбатов
PDF
156
А. А. Чепелюк, О. А. Дорофеева, М. Г. Виноградова, М. В. Метлина, А. А. Курбатов
PDF
156a
И. В. Черных, М. А. Копаница, А. В. Щулькин
PDF
157
Е. Ю. Чистякова, Д. С. Лисицкий, С. В. Оковитый
PDF
157a
П. Д. Шабанов, А. А. Лебедев
PDF
158
С. В. Шангин, С. А. Литвинова, Ю. В. Вахитова, С. Б. Середенин
PDF
158a
А. Г. Шапкин, Г. З. Суфианова, М. С. Хлёсткина, Г. А. Аргунова, Т. В. Ищенко, Р. Л. Хохлявин, И. С. Шелягин
PDF
159
Е. Ф. Шевцова, И. М. Веселов, Д. В. Виноградова, С. О. Бачурин
PDF
159a
О. А. Шевченко, А. А. Должиков
PDF
160
А. А. Шимширт, Т. С. Калинина
PDF
160a
В. С. Шмигерова, Ю. В. Степенко, Т. Г. Покровская
PDF
161
О. В. Шредер, А. А. Таубэ, Е. Д. Мокрова, В. В. Забродина
PDF
161a
К. Я. Шугаева, З. Ш. Магомедова
PDF
162
О. В. Щеблыкина, Д. А. Костина, М. В. Покровский, Н. Г. Стоянова, Т. В. Автина, М. М. Кондрашов
PDF
162a
А. В. Щулькин, П. Д. Ерохина, П. Ю. Мыльников, М. С. Котлярова, А. В. Гончаренко, Е. Н. Якушева
PDF
163
С. С. Ягубова, М. А. Чернышевская, Р. У. Островская
PDF
163a
Д. С. Яковлев, М. С. Серёгина, Л. В. Науменко, А. С. Таран, В. С. Сиротенко, Д. В. Мальцев, М. О. Скрипка, А. А. Спасов
PDF
164
И. Б. Яковлев, Д. А. Баранов, Н. С. Иванченко
PDF
164a
А. А. Яковлева, С. А. Литвинова, Н. А. Гладышева, Т. А. Воронина
PDF
165
А. А. Яковлева, С. А. Литвинова, В. Б. Наркевич, К. А. Касабов, В. С. Кудрин
PDF
165a
Е. Н. Якушева, Ю. С. Транова, М. И Поветко, Е. А. Коняхин, П. Ю. Мыльников, А. В. Щулькин
PDF
166
С. К. Яровой
PDF
166a