Том 67, № 1 (2004)

Содержание

Нейрофармакология

О. В. Поварова, Т. Л. Гарибова, Елена Игоревна Каленикова, И. П. Галаева, В. А. Крайнева, Олег Стефанович Медведев, Т. А. Воронина
PDF
3-6
Е. А. Вальдман, Л. Н. Неробкова, Т. А. Воронина
PDF
7-10
Э. А. Ширинян, С. А. Арутюнян, А. А. Петросян, Г. А. Геворкян, Э. А. Маркарян, С. О. Вартанян, Олег Стефанович Медведев, Б. Т. Гарибджанян
PDF
11-14

Фармакология сердечно-сосудистой системы

В. С. Мелкумян, Н. А. Хайлов, М. Д. Гаевый
PDF
15-18
С. В. Гацура, В. В. Зинчук
PDF
19-21
О. И. Святкина, В. П. Балашов, Лариса Александровна Балыкова, С. А. Щукин
PDF
22-24

Фармакология эндокринной системы

Л. Н. Малоштан, Омар Садек, В. П. Хиля, В. Н. Ковалев
PDF
25-27

Фармакология обмена веществ

А. А. Манукян, М. А. Симонян, Р. М. Симонян, Г. М. Симонян
PDF
28-31

Иммунофармакология

И. Л. Бровкина, А. А. Конопля, Б. С. Утешев, В. Н. Рыбников
PDF
32-36
А. Ж. Абильдаева, Р. Н. Пак, А. Т. Кулыясов, С. М. Адекенов
PDF
37-39

Фармакокинетика

Светлана Семеновна Бойко, С. А. Коротков, В. П. Жердев, Т. А. Гудашева, Р. У. Островская, Т. А. Воронина
PDF
40-43
А. Н. Макаренко, И. Г. Васильева, Е. С. Галанта, С. В. Кириченко, Е. В. Григорьева
PDF
44-47

Разные аспекты

И. А. Платонов, В. Г. Воногель, Т. А. Андреева
PDF
48-50
Д. Д. Сакаева
PDF
51-53

Обзор литературы

Эдуард Бениаминович Арушанян
PDF
54-60
А. Г. Муляр, М. Т. Гасанов, Е. Н. Ющук, О. В. Дунаева, Ю. С. Авфукова
PDF
61-68

Лекция

Д. А. Харкевич
PDF
69-77

Юбилей

Николай Петрович Скакун (к 80-летию со дня рождения)
 
PDF
78-78
Эдуард Бениаминович Арушанян (к 70-летию со дня рождения)
 
PDF
80-80